LOSB

Stichting Landelijk Ondersteuningsteam Sloopbedreigde Bouwwerken en Buurten

De LOSB heeft als doel om bewoners en andere betrokkenen die zich verzetten tegen de sloop van gebouwen of gehele woonwijken bij te staan met kennis en advies en waar nodig juridische ondersteuning. Het is in die zin – en in naam en werkwijze – een voortzetting van de stichting LOS die in 1997 opgegaan is in de Nederlandse Woonbond. De Woonbond is zelf slechts beperkt in staat om te voorzien in het doel van de LOSB en steunt het initiatief.

wooncrisis

Nu Nederland zich in een nieuwe diepe wooncrisis bevindt, neemt ook de sloopdruk toe. Groeiende structurele tekorten aan vooral betaalbare woningen, gecombineerd met een zeer lage rente en een geliberaliseerde vastgoedmarkt, maken de handel in woonruimte en bouwgrond lucratief. Het jaagt de prijs van huizen en grond omhoog.

Het zijn vooral oudere buurten en gebouwen, vaak op aantrekkelijke plekken dicht bij het centrum, die kwetsbaar blijken voor sloop. Regelmatig gaat het om karakteristieke panden met erfgoedwaarde waarvan de waarde als bouwgrond hoger is dan die van het pand zelf. Niet toevallig zijn het juist dit soort buurten en gebouwen waaraan bewoners en gebruikers het meest gehecht zijn. Sloopplannen die van bovenaf aangekondigd worden, of waar bewoners en gebruikers niet over kunnen meebeslissen, zullen dan ook altijd stuiten op verzet.

nieuws

bestuur

 • Voorzitter

  André Thomsen, Bergen (NH)

 • Secretaris/ penningmeester a.i.

  Marie Annet van Grunsven, Rotterdam

 • Oprichters

 • Leo Heemskerk, Alkmaar

 • Menno Janssen, Rotterdam-Crooswijk

 • Elizabeth Poot, Rotterdam

 • Peter de Regt, Rotterdam

 • Agnes Verweij, Rotterdam

 • Frits David Zeiler, Bergen (NH)

beloningsbeleid

De stichting LOSB is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. De financiële middelen bestaan in hoofdzaak uit donaties, schenkingen en vergoeding voor geleverde diensten.  Behoudens vergoeding van onkosten ontvangt het bestuur geen beloning.

word donateur

Word donateur van de LOSB door een maandelijkse of jaarlijkse automatische bankoverschrijving in te stellen. Dit kan via internetbankieren. IBAN: NL14 RABO 0374 8963 64